Energi

Vejbred

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 18769875

Aut. kloakmester og byggekonsulent

Energi og energi optimering af din bolig

 

Energi dækker over vores daglige forbrug af ressourcer bla. elektricitet, vand og varme, herefter hvor meget CO2 vi lukker ud i vores atmosfære og hvor mange ressourcer vi belaster vores miljø med og bruger fra naturen.

 

Kært barn har mange navne: energi-forbedring, energi-renovering og energi-optimering, alle tre begreber dækker over de tiltag vi laver i forbindelse med ombygning, som kan nedsætte energiforbruget i bygningen og svarer nogenlunde til det, der i Energimærket kaldes ”et besparelsesforslag. Her på siden bruger vi begrebet energi optimering.

Hvornår skal din bolig energi optimeres?

 

Byggeskik samt Bygningsreglementets krav på det tidspunkt din bolig er bygget sammenholdt med eventuelle forbedringer udført efterfølgende, afhænger af om det kan betales sig at energi optimere din bolig.

 

Få lavet en energitjek. Se mere her.

 

Hvorfor energi optimere

 

Fordi de eksisterende bygninger i Danmark bruger alt for meget energi og derved lukker vi for meget CO2 ud i atmosfæren. Her til kommer at der bygges kun 1 % nye bygninger samt tilføjes ca. 1 % tilbygninger om året

 

Når en bolig sælges bliver der udført energimærkning som også angiver besparelsesforslag, men ofte indlemmes forslagene ikke når boligen ombygges, ofte fordi vi oplever at bygherre ikke kan se hvor energioptimeringen kan indtænkes i processen.

 

Når du energi optimerer opnår du også større komfort, f.eks. ved varmere overflader, mindre træk, rarere indeklima osv. Samtidig kan en ny kedel medføre mere plads i fyrrummet og et ventilationsanlæg medføre frisk luft hele tiden osv.