Tag og loft

Vejbred

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 18769875

Aut. kloakmester og byggekonsulent

Tag og loft

 

Efterisolering af loft, skunk, skråvæg og tagrem samt evt. nye ovenlysvinduer- og kupler giver gode besparelser på energiregningen. Det er især vigtigt at få øget isoleringstykkelsen når du alligevel er i gang med renoveringer. Det kan give store besparelser fordi der i forvejen er renoveringsarbejde i gang.

 

Fordele

  • Mindre varmetab gennem taget
  • Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
  • Varmere overflader og mindre træk
  • Øget komfort og bedre indeklima
  • Lavere CO2-udledning
  • Efterisolering forøger husets værdi

 

Når loftet efterisoleres, bliver dets overflade varmere. Er arbejdet udført korrekt, mindskes risikoen for kondens på loftets inderside og deraf følgende skimmelangreb. Samtidig undgås træk i form af kuldenedfald fra de kolde overflader. Aftrækskanalerne bør være kondensisolerede.