Indeklima

Vejbred

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 18769875

Aut. kloakmester og byggekonsulent

Indeklima

Danskerne opholder sig meget inden døre. Indeklimaet er et samspil mellem mange faktorer.

Et dårligt indeklima kan være årsag til at man pådrager sig sygdomme, eller koncentrationsbesvær samt øget sygefravær.

 

Når man taler om indeklimaet tænkes hovedsageligt på forhold som:

 

Luftens kvalitet, der ofte er bestemt af ventilation, antal personer, forurening, afgasning fra materialer og rengøringen i rummet

 

Fugt og mikroorganismer

 

Temperatur og træk

 

Dagslys og kunstig belysning

 

Støj og akustik i rummet og larm udefra

 

Statisk elektricitet

 

Et godt indeklima er bestemt af bygningers udformning, indretning og vedligeholdelse, og ses i sammenhæng de behov beboerne har. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle personer er mere følsomme over for påvirkninger end andre.