Radon

Vejbred

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 18769875

Aut. kloakmester og byggekonsulent

Radon

Radon er en radioaktiv gasart, som stammer fra det naturligt forekommende radium, der bl.a. findes i jord og byggematerialer. Luftarten radon er i stand til at trænge ind i boligen fra jorden nedenunder, hvis der er utætheder i fundamentet eller fejl i konstruktionen. Radon kan hverken lugtes, ses, føles eller smages.


To nabohuse kan have forskellige niveauer af radon i indeklimaet, fordi husenes konstruktion, stand og ventilation også har betydning.


Det vigtigste, du kan gøre for at nedbringe radon i dit hus, er at sørge for udluftning, ventilation og tæthed i bygningen.


I forbindelse med at din bolig renoveres og isoleres er det vigtigt at der også etableres radon sikring. Vi oplever ofte at mange får skiftet vinduer og døre og får isoleret loftet. Men der bliver ikke så ofte tænkt i at få gravet ud og isoleret i gulvet. Det er en stor kilde til radon hvis ikke gulvet er radonsikret og fundamentet gået efter for fejl og mangler.