Klimasikring

Autoriseret kloakmester, byggekonsulent og klimaentreprenør

Vejbred

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 18769875

Aut. nr.: KFUL-03539

Klimaentreprenøren

 

Klimaentreprenøren har til opgave at lette processen for klimasikring af grund og bygninger for grundejere.

 

 • Kender de nyese løsninger
 • Udfører klimatjek
 • Kender til skybrudssirking
 • Bruger de væsentlige elementer i LAR

 

 

Den nuværende vejrsituation sætter tingene i perspektiv for os, i sær når vi sammenligner med sidste års sommer hvor vi fik for meget vand. Disse ekstremer sætter vores bygninger og installationer på en hård prøve, når udsvingene i temperatur og luftfugtighed tager så store udsving.

 

Ligesom for meget vand kræver at vi sikrer vores bygninger mod fugt og oversvømmelse, kræver tørke også klimasikring af vores bygninger.

 

Udfordringer ved tørke:

 

 • Udtørring af tag, konstruktioner og træ.
 • Skjulte rør og ledninger knækker når jorden tørrer ud.
 • Sætningsrevner i fundament og mur når jorden tørrer ud.
 • På længere sigt rødder fra træer og buske trænger ind i utætte ledninger i dere søgen efter vand, som forårsager tilstoppede ledninger.

Klimasikring

 

Klimasikring dækker over vores evne til at sikre vores bygninger mod vejret som bliver mere og mere ekstremt f.eks.

 • Skybrud
 • Tørke
 • Tungt snefald
 • Storm
 • Fugtige og varme vintre
 • Vandspejlet stiger

Vejbred udfører og rådgiver om kloak, energi og klima

 

Vi tilstræber at passe på miljøet og gøre dit hjem til et bedre sted for dig og for kloden, vi bruger ressourcerne med omtanke uden tab af komfort og sikkerhed.