Regnvands separering

Autoriseret kloakmester, byggekonsulent og klimaentreprenør

Klimaentreprenøren

 

Klimaentreprenøren har til opgave at lette processen for klimasikring af grund og bygninger for grundejere.

 

  • Kender de nyeste løsninger
  • Udfører klimatjek
  • Kender til skybrudssirking
  • Bruger de væsentlige elementer i LAR

 

 

Regnvands separering - Klimaløsning

 

Det er en rigtig god ide at føre regnvandet væk fra sine bygninger for at forhindre fugtig sokkel, der kan give fugtigt og dårlig indeklima, samt skader på sokkel/bygning.

 

Samtidig er rigtig mange kommuner er i gang med at klimasikre kloakken, og det betyder at mange skal separere deres regnvand fra spildevandskloakken.

 

Vejbred tilbyder som udgangspunkt tre forskellige standardløsninger:

 

Tilslutning til offentlig kloak:

Denne løsning indeholder at dine tagnedløb, som i dag bare løber ud på jorden, kobles til en sandfangsbrønd og føres videre til det nye regnvands stik for den offentlige kloak. Prisen forudsætter dybde ned til 1 meter og at området frit og tilgængeligt.

 

Inkl. 1 sandfangsbrønd m. dæksel og 1 m. rør. (rør udover pr. m. 375 kr.)

 

5975 kr.

 

Nedsivning i faskine i egen have:

Med denne løsning føres tagnedløb, som i dag bare løber ud på jorden, til sandfangsbrønd og videre 5 m. væk fra hus til faskineblokke, som er gravet ned i haven.

 

Inkl. 1 sandfangsbrønd m. dæksel og 5 m. rør (rør udover pr. m. 375 kr.)

 

7975 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnvandbed eller havedam - Klimaløsning:

Regnvand kan også føres til et regnvandsbed eller en havedam som etableres i egen have. Tagnedløb, som i dag bare løber ud på jorden, føres via vandrender ud i et regnvandsbed, som etableres, som udgangspunkt, med tagrør, eller andre planter som kan tilvælges fra havecenter, eller i en havedam som etableres med dug.

 

Inkl. 5 m. rende, tagrør, sten og grus, (render udover pr. m. 550 kr.)

 

4575 kr.

 

Hvis tagnedløbene skal afkobles spildevandskloakken er dette udover prisen.

Vejbred Entreprise Aps

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 39970716

Aut. nr.: KFUL-14055