Storm eller tungt snefald

Autoriseret kloakmester, byggekonsulent og klimaentreprenør

Vejbred Entreprise Aps

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 39970716

Aut. nr.: KFUL-14055

Tung sne og islag

 

Fugtige vintre og vekslen mellem frost og tø giver problemer med f.eks. islag og istapper.

Islag kan ødelægge belægninger omkring huset, og er dele af huset gennemfugtigt, kan det sprænges ved streng frost

Hvis dit tag er dårligt isoleret, afgiver det varme. Det kan betyde, at sne på taget smelter og bliver til istapper langs tagets kant, fordi temperaturen i luften er under frysepunktet. Bliver der ved med at løbe vand ned, kan det få istapperne til at vokse. Istapper kan blive store, spidse og tunge.

 

Smeltevand kan også give problemer for dit hus bla. fugtug sokkel, kældervægger eller trænge ind gennem vinduer og døre. Vandet kan give skader på huset i form af skjolder og afskalninger. Er dele af huset opfugtet, kan det springe og slå revner ved streng frost. Sne kan samle sig i nedgange til kældre og i lyskasser eller lægge sig op ad facaden på dit hus. Det kan også fyge ind på lofter eller på læsiden af tage for senere at smelte.

 

Skjulte rør i tag, vægge og gulvkonstruktioner er udsatte. Under hård frost kan vandrør, som løber langs ydervægge, tag, yderdøre og vinduer eller i uopvarmede rum sprænges af frosten. Det kan også give store vandskader på dit hus, når det begynder at tø. Hvis du ændrer husets varmesystem eller den måde, du varmer dit hus op på, kan skjulte rør sprænges i frosten.

 

Tage med svag hældning kan blive udsat for større mængder af sne, end de er bygget til. Derved kan der være risiko for, at taget kollapser. Smeltevand kan det løbe tilbage og ind på loftet og give vandskade. Efter pludselige tøbrud kan der opstå skader, fordi der på én gang kommer store vandmængder.

Storm

 

Vi har oplevet flere og kraftige storme og orkan i Danmark. Det kan have stor betydning hvor modstandsdygtig dine bygninger over for storm. Er dit hus bygget efter bygningsrelementet er der ofte ikke problemer.

Storm kan få gavle og fritstående mure til at kollapse og tagsten til at rive sig løs. Vinden kan også løfte hele tagflader eller tagsten af. Solafskærmning, markiser eller for eksempel stilladser kan også rive sig løs, når det blæser meget. Årsagen til at konstruktioner kollapser, tage løfter sig, tagsten river sig løs og genstande blæser væk med vinden, er at det ikke er sat ordentligt fast. Vær opmærksom på, at samlingerne kan blive svækket med tiden, så det ikke holder så godt.