Pris eksempler

 

Hovedtal fra konkret eksempel på nedsivning

 

Der er flere og flere kommuner der tilbagebetaler tilslutningsbidraget, når man nedsiver regnvandet på egen grund. hvis man frakobler regnvandet fra kloakken, kan det genanvendes, nedsives ledes til regnvandsbed eller bruges kreativt på anden måde.

 

Hus på 106 kvm. i grundareal og tagflade på ca. 120 kvm. med to nedløb ved en gavl af huset ført til faskine i have 10 meter væk. pris i alt 19.643,75 kr.

 

Tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra kommune i alt: 24.070,95 kr.

 

Overskud i alt: 4.427,20 kr.