Beplantet filter anlæg

Autoriseret kloakmester, byggekonsulent og klimaentreprenør

Vejbred

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 18769875

Aut. nr.: KFUL-03539

Beplantet filter anlæg

 

Denne løsning henvender sig til personer som har lidt mere plads og godt kan lide den naturlige renseløsning uden driftsomkostninger. Der er udledning til dræn og der betales stadig vandlafledningsafgift til staten.

 

Anlægget kan anligges i flere former således det passer ind i grundens størrelse og beskaffenhed og der er mulighed for at beplante det med tagrør suppeleret med iris, som blomstrer flot og at afslutte overfladen enten med flis eller strandskaller, som giver anlægget et flot og rustikt udseende som falder i med havens naturlige vegetation.

 

 

Er du i tvivl om hvilken løsning som passer bedst?

Vi tilbuder en økonomisk og praktisk beregning over de spildevandsløsninger, som er akturel for din ejendom.

Optilmal spildevandsløsning pris: 1.195 kr.

 

Medbyg

 

Pris: 54.995 kr. inkl. 1 meter brønd og 1 rensebrønd m. betondæksel, samt trekammertank og materialepakke til anlæg

 

Du får:

 

 • Gravevejledning
 • Ansøgning
 • Lægning af rør og montering af trekammertank i grus
 • Montering af beplantet filter anlæg
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra hus til beplanet filter og til eksisterende recipient
 • Færdigmelding

 

Bygherre leverer selv grus og står til rådighed i forbindelse med nedsætning og opfyldning af grus og andre materialer.

 

Rør udover pris 225 kr. pr. meter rør.

Priserne for oven er for anlæg godkendt til renseklasse OP. Der er en mer udgift til ved krav og fosfor udfældning.

Standard pakken

 

Pris: 74.995 kr. inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. betondæksel samt trekammertank og materialepakke til anlæg.

 

Du får:

 

 • Ansøgning
 • Opgravning til rørføring, trekammertank og beplantet filter anlæg
 • Montering af rør og trekammertank i grus
 • Montering af beplantet filter anlæg samt opfyldning og reetablering omkring anlægget maskinafrettet
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra hus til beplantet filter anlæg og til eksisterende recipient
 • Tildækning med eksisterende materialer, maskinafrettet overlfade, muligt at tilkøbe såning af græs og lægning af fliser
 • Færdigmelding
 • Kvalitetssikring

 

Rør udover prs 375 kr. pr. meter rør.