Minirensningsanlæg

Autoriseret kloakmester, byggekonsulent og klimaentreprenør

Vejbred

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 18769875

Aut. nr.: KFUL-03539

Minirensningsanlæg

 

Denne løsning er for dem som ikke har særlig meget plads og ønsker at udlicitere vedligeholdelse og drift af anlægget til professionelle. Anlægget leveres også kørefast og er derfor flexibel i placering. Anlægget kan leveres til den renseklasse som der er behov for og det er nemt selv at grave op til. Man skal dog være opmærksom på at der ikke må ledes klor ud til anlægget og at visse former for vaskepulver kan give lugtgener.

 

Er du i tvivl om hvilken løsning som passer bedst?

Vi tilbuder en økonomisk og praktisk beregning over de spildevandsløsninger, som er akturel for din ejendom.

Optilmal spildevandsløsning pris: 1.195 kr.

Medbyg

 

Pris: 13.995 kr. inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. beton dæksel, eks trekammertank og minirensningsanlæg.

 

Du får:

 

 • Ansøgning
 • gravevejledning
 • Lægning af rør og montering af trekammertank i grus
 • Montering af minirensningsanlæg
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra hus til minirensningsanlæg og til eksisterende recipient
 • Færdigmelding

 

Bygherre leverer selv grus og står til rådighed i forbindelse med nedsætning og opfyldning af grus og andre materialer.

 

Rør udover pris: 225 kr. pr. meter rør.

Minirensningsanlæg er meget forskellige i udforming og størrelse. De kan både bestilles som anlæg og tank for sig og som et samlet betonanlæg.

 

Vejbred monterer som udgangspunkt anlæggende fra Biokube og Watersystems. For at finde priserne på anlæggende klik på producetnernes navne og se deres prislister.

Standard pakken

 

Pris 28.995 kr. inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. betondæksel, eks. trekammertank og minirensningsanlæg.

 

Du får:

 

 • Ansøgning
 • Opgravning til rørføring, tank og anlæg
 • Monering af rør og trekammertank i grus
 • Montering af minirensningsanlæg samt opfyldning og reetablering omkring anlægget maskinafrettet
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra hus til minirensningsanlæg og til eksisterende recipient
 • Tildækning med eksisterende materialer, maskinafrettet overflade, muligt at tilkøbe såning af græs og lægning af fliser
 • Færdigmeldin
 • Kvalitetssikring

 

Rør udover pris 375 kr. pr meter rør.