Nedsivningsanlæg

Autoriseret kloakmester, byggekonsulent og klimaentreprenør

Vejbred

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 18769875

Aut. nr.: KFUL-03539

Nedsivningsanlæg

 

Denne løsning kan bruges i begrænset omfang. Der kan kun gives tillladelse til denne løsning i specifikke udpegede områder som ikke er vandsbeskyttelses områder.

 

Den henvender sig til dem som har lidt mere plads og som gerne vil spare penge på etablering og driftsomkostning. Anlægget etableres enten som nedgravet eller som hævet anlæg og der kan afsluttes med jordfyld som kan såes til med græs eller andre former for blomstrende planter. Der betales vandafledningsafgift til staten.

 

Er du i tvivl om hvilken løsning som passer bedst?

Vi tilbuder en økonomisk og praktisk beregning over de spildevandsløsninger, som er akturel for din ejendom.

Optilmal spildevandsløsning pris: 1.195 kr.

Medbyg

 

Pris: 29.495 kr. inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. betondæksel og samt materialer til anlægget .

 

Du får:

 

 • Nedsivningstest
 • Gravevejledning
 • Ansøgning
 • Lægning af rør og montering af trekammertank i grus
 • Montering af anlæg
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra hus til nedsivningsanlæg og til eksisterende recipient
 • Færdigmelding

 

 

Bygherre leverer selv grus og står til rådighed i forbindelse med nedsætning og opfyldning af grus og andre materialer.

 

 

Rør udover: pris 225 kr. Pr. meter rør.

 

Standardpakken

 

Pris: 45.495 kr. inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. betondæksel og samt materialer til anlægget .

 

Du får:

 

 • Nedsivningstest
 • Ansøgning
 • Opgravning til rørføring, trekammertank og anlæg
 • Montering af rør og tank i grus
 • Montering af anlæg samt opfyldning og reetablering omkring anlægget maskinafrettet.
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra hus til nedsivningsanlæg
 • Tildækning med eksisterende materialer, maskinafrettet overflade, muligt at tilkøbe såning af græs og lægning af fliser
 • Færdigmelding
 • Kvalitetssikring

 

Rør udover: pris 375 kr. Pr. meter rør