Kloakering

Kloakken er en vigtig del af din ejendoms installation og den har brug for at blive tjekke jævnligt samt vedligeholdt på lige fod med resten af din ejendom. Ofte møder vi først problemerne når kloakken er stoppet til eller der har været rotter inde. Derefter bliver det ofte en større sag, hvor forsikringen betaler en del af reparationen og du selv skal betale resten. Det er dit ansvar hvis der er utætheder i din kloak installation og forsikringerne dækker ikke fejl eller manglende vedligehold.

 

Du kan for relativt små penge få tjekket din kloak og når du løbende vedligeholder vil du altid have en velfungerende kloak.

 

Vejbred anbefaler at du får tjekket din kloak en gang årligt og hvor du får serviceret installationer og får renset brønd mm., endvidere hvert tredje år får foretaget en tv inspektion af kloakken for at få et overblik inden skaden sker. Kontakt os for mere information eller se prisen her.

Kloakering det åbne land

 

Regeringen har besluttet med udgangspunkt i EU's vandrammedirekiv at hele landet skal rense sit spildevand og derfor er rigtig mange ejendomme i det åbne land og de små landsbyer blevet stillet overfor det krav, at de skal rense deres spilde vand. Dette gøres udfra det perspektiv at Danmark er omgivet af vand på alle sider, samt at dyrelivet i søer og åløb er truet.

 

Se hvilke anlæg der tilbydes!