Prisliste

Autoriseret kloakmester, byggekonsulent og  klimaentreprenør

Vejbred Entreprise Aps

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 39970716

Aut. nr.: KFUL-14055

Prisliste Energi og klima


Alle priser er pakkepriser inkl kørsel, arbejdsløn og moms pr. aug. 2018.


Energi-tjek

Indhold: En kort gennemgang ejendommen med udgangspunkt i ejendommens nuværende energimæssige tilstand

Du får: udpeget de største energibesparings potentialer, og 1 A4- side med en kort beskrivelse på de 3 foreslået tiltag. 


Pris: 1.495 kr.


Klimatjek 

Indhold: Få tjekket din ejendom for om der er risiko for oversvømmelse, fugtig sokkel/væg. Er dit hus særlig sårbare overfor tung sne eller storm og få renset tagrender og tagnedløbsbrønde. Få tjekket facaden for, om der er revner, løse fuger eller andre ting, der giver risiko for fugt og skader               


Pris: 995 kr. 


BedreBolig plan

Indhold: Gennemgang af ejendommen, med indarbejdelse af den brug, som I som beboerne har, med henblik på energioptimering og besparelse. Besøg, hvor Jeres ejendom gennemgås, sammen med Jer og Jeres tanker og drømme om boligen samt forslag til besparelse og energiforbedringer.

Du får: BedreBolig bevis til banken, BedreBolig plan, indeholdende en ”køreplan” for energimæssige forbedringer med estimering af udgifter/besparelser.


Pris: 3.800 kr.     


Omfangsdræn

Dræn og isolering af fundament eller kældervæg ned til 1,5 m dybde med 200 mm isolering. inkl. pumpebrønd. Det forudsætter at der er frit tilgængeligt rundt om bygningen.


pris fra 2500 kr/m. ved min. 40 m

Prisliste kloak


Kloak-tjek

Se hvordan din kloak har det og få foretaget en gennemgang af din kloak uden stikledninger med håndhold tv kamera. Få tjekket synlige brønde og tagnedløb.


Uden rapport.

Pris: 1495 kr.


Vi laver også til forsikringselskaber tv inspektionsrapport.


Rottespærre

Forebyg angreb af rotter i kloakken.

Levering og montering af rottespærre, som er giftfriforebyggelse af rotteangreb i kloakken.

Inkl afmærkning, kvalitetssikring og anmeldelse hos myndigheder.


Pris fra: 2950 kr.


Optimal spildevandsløsning:

Der findes mange løsninger for kloakering i det åbne land. Pileanlæg - nedsivning - beplantet filter - minirensningsanlæg - offentlig tilslutning. Vejbred kan det hele - få lavet en optimal spildevandsløsning og få gennemgået, hvad der passer bedst til prisen hos jer.


Pris: 1.495 kr. kr.


Medbyg kloak

Du får:


 • Gravevejledning
 • Ansøgning
 • Lægning af rør i grus
 • Montering på eksisterende rør til stik/pumpebrønd
 • Færdigmelding til myndigheder


Pris inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. dæksel.


pris: 9.995 kr.


Pris pr. meter rør udover 200 kr. inkl moms.Standard pakken

Du får:


 • Ansøgning og tegningsarbejde
 • Indhentning af LER oplysninger
 • Opgravning
 • Lægning af rør i grus
 • Montering på eksisterende rør til stik/pumpebrønd
 • Færdigmelding
 • kvalitetssikring


Pris inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. dæksel.


pris: 14.995 kr.


Pris pr. meter rør udover 350 kr. inkl moms.


Service på installationer i kloakken


Rottespærre service

pris: 675 kr.


Pumpebrønd/højvandslukke

pris: 850 kr.