Forbehold og betingelser

Vejbred

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 18769875

Aut. kloakmester og byggekonsulent

Forbehold og betingelser

 

I øvrigt henvises til AB forbruger

 

For at få løst opgaverne bedst muligt og til alles tilfredshed tager jeg følgende forbehold:

 

  • Force majeure
  • Vejr og vind
  • Sygdom
  • Ferie – hvis omfanget af opgaven ændrer sig og det strækker sig ind over planlagt ferie.
  • Jordforhold som afviger væsentligt fra normalen
  • Skjulte rør, ledninger og installationer som ikke er afmærket korrekt.
  • Skjulte fundamenter, store sten og fortidsminder.

 

Opstart og afslutning af projekt:

Der aftales som udgangspunkt hvilken måned og uge projektets opstartes, når vi nærmer os tidspunktet aftales dag og tid. Jeg forbeholder mig ret til at ændre opstartstidspunktet i forhold til ovenstående punkter som også kan påvirke både dit og andres projekter i vores planlægning.

Igen som udgangspunkt aftales projektets varighed, men denne kan også ændre sig i forhold til ovenstående punkter, samt hvis den oprindelig aftale ændres. Ved projektets afslutning forventer jeg, at du er til stede, så vi begge er enige om, at det der er aftalt, er udført.

 

Reklamationer:

Som udgangspunkt ser jeg dine henvendelser og reklamationer som en positiv proces. Det bedste er at få rettet tingene undervejs, så resultatet stemmer overens med dine forventninger, og at vi begge er tilfredse når projektet er slut. Du har selv ansvar for at give mig feed back på projektet undervejs i forløbet.

Skulle projektet mod forventning ikke leve op til dine forventninger, bedes du vende tilbage hurtigst muligt. Fakturaen skal stadig betales.

 

Tilbud og betalingsbetingelser:

Alle tilbud er kun gældende en måned, hvorefter der skal laves et nyt tilbud, og du kan ikke altid regne med at prisen er den samme som i det oprindelige tilbud pga almindelig prisændringer på materialer og lign.

Betalingsdato er 3 dage fra fakturadato, med mindre andet aftales skriftligt. Ved for sen betaling pålægges 100 kr. i gebyr og 2% i renter pr. påbegyndt mrd.