Jord

Jord


Udgravning af jord til diverse projekter i haven eks.


  • Trampoliner
  • Punktfundamenter
  • Legestativer
  • Terrasse
  • Indkørsel


Samt bortkørsel af jord eller udlægning af harpet muld.