Regnvands separering

Regnvands separering 

Klimaløsning


Det er en rigtig god ide at føre regnvandet væk fra sine bygninger for at forhindre fugtig sokkel, der kan give fugtigt og dårlig indeklima, samt skader på sokkel/bygning.


Samtidig er rigtig mange kommuner er i gang med at klimasikre kloakken, og det betyder at mange skal separere deres regnvand fra spildevandskloakken.


Vejbred tilbyder som udgangspunkt tre forskellige standardløsninger:


Tilslutning til offentlig kloak:

Denne løsning indeholder at dine tagnedløb, som i dag bare løber ud på jorden, kobles til en sandfangsbrønd og føres videre til det nye regnvands stik for den offentlige kloak. Prisen forudsætter dybde ned til 1 meter og at området frit og tilgængeligt.


Inkl. 1 sandfangsbrønd m. dæksel og 1 m. rør. (rør udover pr. m. 375 kr.)


Fra: 5975 kr.


Nedsivning i faskine i egen have:

Med denne løsning føres tagnedløb, som i dag bare løber ud på jorden, til sandfangsbrønd og videre 5 m. væk fra hus til faskineblokke, som er gravet ned i haven.


Inkl. 1 sandfangsbrønd m. dæksel og 5 m. rør (rør udover pr. m. 375 kr.)


Fra: 7975 kr.


Regnvandbed eller havedam - Klimaløsning:

Regnvand kan også føres til et regnvandsbed eller en havedam som etableres i egen have. Tagnedløb, som i dag bare løber ud på jorden, føres via vandrender ud i et regnvandsbed, som etableres, som udgangspunkt, med tagrør, eller andre planter som kan tilvælges fra havecenter, eller i en havedam som etableres med dug.


Inkl. 5 m. rende, tagrør, sten og grus, (render udover pr. m. 550 kr.)


Fra: 4575 kr.


Hvis tagnedløbene skal afkobles spildevandskloakken er dette udover prisen.