Regnvands separering

Autoriseret Gas og vandmester, samt Kloakmester

Eksempel på planter i regnvandsbed

Regnvands separering - Klimaløsning


Det er en rigtig god ide at føre regnvandet væk fra sine bygninger for at forhindre fugtig sokkel, der kan give fugtigt og dårlig indeklima, samt skader på sokkel/bygning.


Samtidig er rigtig mange kommuner er i gang med at klimasikre kloakken, og det betyder at mange skal separere deres regnvand fra spildevandskloakken.


Vejbred tilbyder som udgangspunkt tre forskellige standardløsninger:


Tilslutning til offentlig kloak:

Denne løsning indeholder at dine tagnedløb, som i dag bare løber ud på jorden, kobles til en sandfangsbrønd og føres videre til det nye regnvands stik for den offentlige kloak. Prisen forudsætter dybde ned til 1 meter og at området frit og tilgængeligt.


Inkl. 1 sandfangsbrønd m. dæksel og 1 m. rør. (rør udover pr. m. 375 kr.)


Fra: 5975 kr.


Nedsivning i faskine i egen have:

Med denne løsning føres tagnedløb, som i dag bare løber ud på jorden, til sandfangsbrønd og videre 5 m. væk fra hus til faskineblokke, som er gravet ned i haven.


Inkl. 1 sandfangsbrønd m. dæksel og 5 m. rør (rør udover pr. m. 375 kr.)


Fra: 7975 kr.


Regnvandbed eller havedam - Klimaløsning:

Regnvand kan også føres til et regnvandsbed eller en havedam som etableres i egen have. Tagnedløb, som i dag bare løber ud på jorden, føres via vandrender ud i et regnvandsbed, som etableres, som udgangspunkt, med tagrør, eller andre planter som kan tilvælges fra havecenter, eller i en havedam som etableres med dug.


Inkl. 5 m. rende, tagrør, sten og grus, (render udover pr. m. 550 kr.)


Fra: 4575 kr.


Hvis tagnedløbene skal afkobles spildevandskloakken er dette udover prisen.

Eksempel på regvandsrende

Vejbred Entreprise Aps

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59 mobil.: 20 96 10 27

CVR: 39970716

Aut. nr.: KFUL-14055

VFUL-15333