Beplantet filter anlæg

Beplantet filter anlæg


Denne løsning henvender sig til personer som har lidt mere plads og godt kan lide den naturlige renseløsning uden driftsomkostninger. Der er udledning til dræn og der betales stadig vandlafledningsafgift til staten.


Anlægget kan anligges i flere former således det passer ind i grundens størrelse og beskaffenhed og der er mulighed for at beplante det med tagrør suppeleret med iris, som blomstrer flot og at afslutte overfladen enten med flis eller strandskaller, som giver anlægget et flot og rustikt udseende som falder i med havens naturlige vegetation.Er du i tvivl om hvilken løsning som passer bedst?

Vi tilbuder en økonomisk og praktisk beregning over de spildevandsløsninger, som er akturel for din ejendom.

Optilmal spildevandsløsning pris: 1.995 kr.


Kontakt os her og vi ringer dig op!


Medbyg


Pris fra: 59.495 kr. inkl. 1 meter brønd og 1 rensebrønd m. komposit dæksel, samt trekammertank og materialepakke til anlæg


Du får:


 • Gravevejledning
 • Ansøgning
 • Lægning af rør og montering af trekammertank i grus
 • Montering af beplantet filter anlæg
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra tank til beplanet filter og til eksisterende recipient
 • Færdigmelding og kvalitetssikring


Bygherre leverer selv grus og står til rådighed i forbindelse med nedsætning og opfyldning af grus og andre materialer.


Rør udover pris 250 kr. pr. meter rør.

Priserne for oven er for anlæg godkendt til renseklasse OP. Der er en mer udgift ved krav om fosfor udfældning.

Standard pakken


Pris fra: 79.495 kr. inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. komposit dæksel samt trekammertank og materialepakke til anlæg.


Du får:


 • Ansøgning
 • Opgravning til rørføring, trekammertank og beplantet filter anlæg
 • Montering af rør og trekammertank i grus
 • Montering af beplantet filter anlæg samt opfyldning og reetablering omkring anlægget maskinafrettet
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra tank til beplantet filter anlæg og til eksisterende recipient
 • Tildækning med eksisterende materialer, maskinafrettet overlfade, muligt at tilkøbe såning af græs og lægning af fliser
 • Færdigmelding
 • Kvalitetssikring


Rør udover prs 425 kr. pr. meter rør.