Minirensningsanlæg

Minirensningsanlæg


Denne løsning er for dem som ikke har særlig meget plads og ønsker at udlicitere vedligeholdelse og drift af anlægget til professionelle. Anlægget leveres også kørefast og er derfor flexibel i placering. Anlægget kan leveres til den renseklasse som der er behov for og det er nemt selv at grave op til. Man skal dog være opmærksom på at der ikke må ledes klor ud til anlægget og at visse former for vaskepulver kan give lugtgener.


Er du i tvivl om hvilken løsning som passer bedst?

Vi tilbuder en økonomisk og praktisk beregning over de spildevandsløsninger, som er akturel for din ejendom.

Optilmal spildevandsløsning pris: 1.495 kr.


Bestil dit tilbudsbesøg her!

Medbyg


Pris fra: 13.995 kr. inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. beton dæksel, eks trekammertank og minirensningsanlæg.


Du får:


 • Ansøgning
 • gravevejledning
 • Lægning af rør og montering af trekammertank i grus
 • Montering af minirensningsanlæg
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra hus til minirensningsanlæg og til eksisterende recipient
 • Færdigmelding


Bygherre leverer selv grus og står til rådighed i forbindelse med nedsætning og opfyldning af grus og andre materialer.


Rør udover pris: 225 kr. pr. meter rør.

Standard pakken


Pris fra: 28.995 kr. inkl. 1 meter rør og 1 rensebrønd m. betondæksel, eks. trekammertank og minirensningsanlæg.


Du får:


 • Ansøgning
 • Opgravning til rørføring, tank og anlæg
 • Monering af rør og trekammertank i grus
 • Montering af minirensningsanlæg samt opfyldning og reetablering omkring anlægget maskinafrettet
 • Tilslutning på eksisterende ledning fra hus til minirensningsanlæg og til eksisterende recipient
 • Tildækning med eksisterende materialer, maskinafrettet overflade, muligt at tilkøbe såning af græs og lægning af fliser
 • Færdigmeldin
 • Kvalitetssikring


Rør udover pris 375 kr. pr meter rør.