Det laver vi...

Autoriseret kloakmester, byggekonsulent og  klimaentreprenør

Det laver vi....


Det er svært med få ord at beskrive hvilke opgaver vi løser for vores kunder. Vi har altid haft fokus på en helhedsorienteret løsning og derfor kommer vi ofte til at berøre mange forskellige fagområder når vi løser opgaver for vores kunder.


Vi er uddannet meget bredt og har et udvidet erfaringsgrundlag grundet mange forskellig artede opgaver igennem tiden.


Herunder vil vi forsøge at beskrive nogle af de mere specielle opgaver vi har løst igennem tiden.


 • Generelle undersøgelser af årsager til konstruktionelle fejl og mangler ved bygninger, såsom fugt, svamp, sætningsrevner, udfordringer med indklima samt samarbejde med forsikringsselskaber i forbindelse med udbedring af problemerne.


 • Vejledning af bygherre i medbygopgaver i flere forskellige opgaver såsom badeværelse, udgravning af kælder, omfangsdræn, kloak, tag, indvendig renovering mm.


 • Projektering og planlægning af større byggerier samt udførsel af samme, såsom staldbygning, lade, tilbygninger, garage og udhusbygninger.


 • Nedrivning af hele bygninger, samt større nedrivnings projekter i indre by.


 • Opgravning og nedsætning af vandmåler og andre installationer i samarbejde med VVs og Elektrikker.


 • Installlationsarbejder indenfor VVS, såsom vandværks installation, varmeinstallationer, vandvarmer mm.


 • Indvendig renovering af fredede bygninger.


 • Montering af døre og vinduer, samt opretning og renovering af disse.


 • Flisearbejder og renovering vådrum.


 • Udvendig flisearbejder, anlæggelse af have, græsplæne og indkørsel med lys og dræn.


 • Dræn af oversvømmet sommerhus grund som overholdt reglerne indenfor vandbeskyttelsesområde.


Udskiftning af vindue til terrassedør.

Renovering af valmet tegltag

Undersøgelse for råd og svamp og udbedring.

Nedrivning af væg

Justering af ældre terrassedør.

Vejbred Entreprise Aps

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 39970716

Aut. nr.: KFUL-14055

Opbygning af træskelletet til vikingetelt.

Reparation af tagpaptag

Støbt udvendig trappe i beton

Hegn