Om Vejbred

Autoriseret kloakmester, byggekonsulent og  klimaentreprenør

Vejbred Entreprise Aps

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59

mobil.: 20 96 10 27

CVR: 39970716

Aut. nr.: KFUL-14055

Vejbred


Vejbred startede i sin nuværende form i 2005 og bliver drevet af ejerne Morten Sørensen og Sidsel Sørensen. Siden Morten startede med selvstædnig virksomhed i 1995, har vi fulgt med udviklingen og uddannet os undervejs. Vi har ændret arbejdsmetoder og taget nye materialer og teknikker til os i takt med tidens udvikling.


Vejbred er en alsidig virksomhed som beror på tværfaglige uddannelser og helhedsorieenteret erfarings grundlag. Den store efterspørgsel på kloakmester arbejde for ejendomme i det åbne land er årsag til at vores primære beskæftigelse er kloakkeringer og regnvands separering.


Vi følger stadig med udviklingen og behovet for at få klimasikret ejendomme er stadig stigende og er et område vi har rigtig meget at byde ind med.


Vores målsætning er at opnå at renovere således at vi passer på naturen og miljøet uden tab af komfort og sikkerhed.


Vores værdisæt er at passe på miljøet og arbejdssikkerheden ved at bruge de ressourcer vi har til rådighed med omtanke.


Vi er motiveret af at yde en høj service og hjælpe vores kunder med at realisere deres drømme ved at se ejendomme og hjem som en helhed og tage højde for sammenhænge i konstruktioner, installationer og regler.

Morten Sørensen

Direktør og driftsansvarlig


Klimaentreprenør

Certificeret Bedre Bolig rådgiver.

Byggeteknikker.

Klimaentreprenør

AU i økonomi og ressourcestyring.

Autoriseret Kloakmester

Certificeret Rottespærremontør.

Certificeret tv inspektør.

Energivejleder.

Landmand med grønt bevis.

Sidsel Sørensen

Administrator og medarbejder ansvarlig


Beridder


Social mentor


Au i ledelse


Under uddannelse diplom i ledelse