Det laver vi...

Det laver vi.... Bla:


Det er svært med få ord at beskrive hvilke opgaver vi løser for vores kunder. Vi har altid haft fokus på en helhedsorienteret løsning og derfor kommer vi ofte til at berøre mange forskellige fagområder når vi løser opgaver for vores kunder.


Vi er uddannet meget bredt og har et udvidet erfaringsgrundlag grundet mange forskellig artede opgaver igennem tiden.


Herunder vil vi forsøge at beskrive nogle af de mere specielle opgaver vi har løst igennem tiden.


 • Generelle undersøgelser af årsager til konstruktionelle fejl og mangler ved bygninger, såsom fugt, svamp, sætningsrevner, udfordringer med indklima samt samarbejde med forsikringsselskaber i forbindelse med udbedring af problemerne.


 • Vejledning af bygherre i medbygopgaver i flere forskellige opgaver såsom badeværelse, udgravning af kælder, omfangsdræn, kloak, tag, indvendig renovering mm.


 • Projektering og planlægning af større byggerier samt udførsel af samme, såsom staldbygning, lade, tilbygninger, garage og udhusbygninger.


 • Nedrivning af hele bygninger, samt større nedrivnings projekter i indre by.


 • Opgravning og nedsætning af vandmåler og andre installationer i samarbejde med VVs og Elektrikker.


 • Installlationsarbejder indenfor VVS, såsom vandværks installation, varmeinstallationer, vandvarmer mm.


 • Indvendig renovering af fredede bygninger.


 • Montering af døre og vinduer, samt opretning og renovering af disse.


 • Flisearbejder og renovering vådrum.


 • Udvendig flisearbejder, anlæggelse af have, græsplæne og indkørsel med lys og dræn.


 • Dræn af oversvømmet sommerhus grund som overholdt reglerne indenfor vandbeskyttelsesområde.


Undersøgelse for råd og svamp og udbedring.

Justering af ældre terrassedør.

Renovering af valmet tegltag

Udskiftning af vindue til terrassedør.

Nedrivning af væg

Reparation af tagpaptag

Hegn

Opbygning af træskelletet til vikingetelt.

Støbt udvendig trappe i beton