VVS

Autoriseret Gas og vandmester, samt Kloakmester

Gas og vand mesteren


VVS'eren sørger for at undgå læk og sikre vandkvaliteten i dit hjem.


Gas mesteren sørger for at der ikke sker udslip af gas. Dette gælder lige fra beholder, ledninger og brændere. 


Det er hans opgave at:


  • Udføre og projektere alt indenfor vand- og gasinstallationer, samt indvendige afløbsledninger over terræn.
  • At føre tilsyn og sikre at installationerne er korrekt og lovligt udført
  • At varetage driften og servicere alt indenfor vand- og gasinstallationerCentralvarme


En niche under GVS mesterens opgave er at installatere, drifte og servicere centralvarmeinstallationen i din ejendom.


Varme installationen kan komme fra:

  • Olie- og gasfyr
  • Varmepumper
  • Solvarme
  • Biobrændelkedler
  • Fjernvarme


Som en del af centralvarme anlægget hører også varmerør, radiatorer, gulvvarmeslanger, samt de installationer og mekanismer som styrer dette.


For at kunne arbejde med centralvarmens varmekilder kræver det et tillæg til grunduddannelsen i form af kursus indenfor de respektive områder.


Vejbred Entreprise Aps

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59 mobil.: 20 96 10 27

CVR: 39970716

Aut. nr.: KFUL-14055

VFUL-15333