VVS

Gas og vand mesteren


Dine vandinstallationer er med til at undgå læk og sikre vandkvaliteten i dit hjem, samt undgå evt. stillestående vand, som kan forårsage bakterier, og som kan gøre alle, som drikker af vandet, meget syge.


Dine gasinstallationer er med til at sikre at der ikke sker udslip af gas. Dette gælder lige fra beholder, ledninger og brændere. 


Det er hans opgave at:


  • Udføre og projektere alt indenfor vand- og gasinstallationer, samt indvendige afløbsledninger over terræn.
  • At føre tilsyn og sikre at installationerne er korrekt og lovligt udført
  • At varetage driften og servicere alt indenfor vand- og gasinstallationer


Vvs-installatører udfører vand- og afløbsinstallationer fra køkken- og håndvaske, bruse- og karbade, wc'er m.v. De opsætter de armaturer, der hører til installationerne, og de monterer vandmålere, blødgøringsanlæg og brandinstallationer.

Arbejdet med gasinstallationer består i at sætte ledningsanlæg op i beboelser, i camping- og skurvogne, i industrivirksomheder osv. Installatørerne opstiller også gaskomfurer, gasvandvarmere og gasradiatorer samt kedler, brændere og andre apparater, der bruger gas.

Centralvarme


En niche under GVS mesterens opgave er at installatere, drifte og servicere centralvarmeinstallationen i din ejendom.


Varme installationen kan komme fra:

  • Olie- og gasfyr
  • Varmepumper
  • Solvarme
  • Biobrændelkedler
  • Fjernvarme


Som en del af centralvarme anlægget hører også varmerør, radiatorer, gulvvarmeslanger, samt de installationer og mekanismer som styrer dette.


For at kunne arbejde med centralvarmens varmekilder kræver det et tillæg til grunduddannelsen i form af kursus indenfor de respektive områder.


Vejbred Entreprise Aps

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted.

vejbred@vejbred.dk

tlf.: 59 59 91 59 mobil.: 20 96 10 27

CVR: 39970716

Aut. nr.: KFUL-14055

VFUL-15333